Els acúfens són un so percebut sense la presència d'un estímul auditiu, seria com un so"fantasma". Tinnitus no són la causa de la sordesa i sordesa no és causa de tinnitus, però ambdues entitats s'associen sovint, Encara que el pacient a vegades no perceben. [...]

Més informació

La otitis externa És la infecció de la pell del conducte auditiu. Es produeixen principalment a l'estiu, en relació amb els banys en piscines, Èczemes de la pell o ferides per gratar-se o manipulació de l'orella. Aquestes infeccions provoquen dolor, generalment intenses, tamponade de la oïda i algunes vegades traspuant per l'oïda i pèrdua d'audició. [...]

Més informació

La sordesa auditiva Això pot ser degut a diferents causes. La font més comú són endolls Earwax però qualsevol tipus de l'otitis Això es pot produir per. És especialment important en Els nens la seromucoses es l'otitis, normalment el resultat de fotografies catarrhal o la presència de les adenoides [...]

Més informació

La proves d'audició són el mètode utilitzat per estudiar la pèrdua d'audició i, en alguns casos causes determinar el grau de pèrdua i localitzar de quina part de l'orella. La prova més comú és el Audiometria duent a terme en un estand [...]

Més informació

C / cuba 49 | Vilanova i la Geltrú 08800

Telefon

Telefon

93 893 37 66

Correu

Correu

areaotomedic@gmail.com

Hores convingudes

Hores convingudes

Cita prèvia